TNEB Gangman Physical Exam Date and Venue Updated – Check now

Latest News

25.11.2019 முதல் கேங்க்மேன் (பயிற்சி) பதவிக்கு நேரடி ஆட்சேர்ப்புக்கான சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு மற்றும் உடல் பரிசோதனை நடைபெறும். சரிபார்ப்பு பட்டியல் உட்பட உடல் சோதனைக்கான தேதி, நேரம் மற்றும் இடம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கும் அட்மிட் கார்டு வேட்பாளர்களுக்கு அவர்களின் மின்னஞ்சல் மூலம் 19.11.2019 முதல் அனுப்பப்படும். உடல் பரிசோதனைக்கான தேதி மற்றும் நேரம் எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் அனுப்பப்படும்

 

உடற்தகுதி தோ்வு இடங்கள் மற்றும் முக்கிய தேதிகள் (மாவட்டம் வாாியாக)

உடற்தகுதி தோ்வு மற்றும் எழுத்துத்தோ்விற்கான பாடத்திட்டம்

உடற்தகுதி தோ்வு எப்படி இருக்கும் : Watch Video

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.