நீலகிரி மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 1 பதவி 2. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 2 பதவிகள் 3. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 6 பதவிகள் 4. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 7 பதவிகள் 5. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 6 பதவிகள் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – 22 பதவிகள் கல்வித்தகுதி: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) […]

Continue Reading

திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 14 பதவிகள் 2. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 12 பதவிகள் 3. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 37 பதவிகள் 4. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 18 பதவிகள் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – 81 பதவிகள் கல்வித்தகுதி: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) 2. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff)  […]

Continue Reading

திருவள்ளூர் மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 4 பதவிகள் 2. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 1 பதவி 3. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 6 பதவிகள் 4. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 7 பதவிகள் 5. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 13 பதவிகள் 6. ஒட்டுநர் (Driver) – 2 பதவிகள் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – […]

Continue Reading

திருவாரூர் மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 1 பதவி 2. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 1 பதவி 3. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 4 பதவிகள் 4. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 8 பதவிகள் 5. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 4 பதவிகள் 6. ஒட்டுநர் (Driver) – 1 பதவி மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – […]

Continue Reading

தூத்துக்குடி மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 4 பதவிகள் 2. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 3 பதவிகள் 3. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 9 பதவிகள் 4. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 25 பதவிகள் 5. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 8 பதவிகள் 6. ஒட்டுநர் (Driver) – 4 பதவிகள் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – […]

Continue Reading

திருச்சி மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 17 பதவிகள் 2. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 12 பதவிகள் 3. மின்தூக்கி இயக்குபவர் (Lift Operator) – 2 பதவிகள் 4. ஒட்டுநர் (Driver) – 1 பதவி மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – 32 பதவிகள் கல்வித்தகுதி: 1. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff)  3. மின்தூக்கி இயக்குபவர் (Lift Operator) மேற்கண்ட […]

Continue Reading

திருப்பூர் மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 42 பதவிகள் 2. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 14 பதவிகள் 3. ஒட்டுநர் (Driver) – 3 பதவிகள் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – 59 பதவிகள் கல்வித்தகுதி: 1. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) மேற்கண்ட 4 பதவிகளுக்கும் குறைந்தபட்ச பொதுக் கல்வித் தகுதி, அதாவது, எஸ்.எஸ்.எல்.சி பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் […]

Continue Reading

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 7 பதவிகள் 2. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 2 பதவிகள் 3. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 1 பதவி 4. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 20 பதவிகள் 5. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 6 பதவிகள் 6. ஒட்டுநர் (Driver) – 5 பதவிகள் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – […]

Continue Reading

வேலூர், இராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

நிறுவனம்(Department): வேலூர், இராணிப்பேட்டை, திருப்பத்தூர் மாவட்டம் துணை நீதிமன்றம் பணியிடங்கள்(Vacancy): 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 3 பதவிகள் 2. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 2 பதவிகள் 3. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 4 பதவிகள் 4. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 25 பதவிகள் 5. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 4 பதவிகள் 6. ஒட்டுநர் (Driver) – 1 பதவி […]

Continue Reading

விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

நிறுவனம்(Department): விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் துணை நீதிமன்றம் பணியிடங்கள்(Vacancy): 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 9 பதவிகள் 2. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 1 பதவி 3. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 29 பதவிகள் 4. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 28 பதவிகள் 5. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 4 பதவிகள் 6. ஒட்டுநர் (Driver) – 2 பதவிகள் மொத்த […]

Continue Reading

விருதுநகர் மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பணியிடங்கள்(Vacancy): 1. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 11 பதவிகள் 2. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 19 பதவிகள் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – 30 பதவிகள் கடைசி தேதி(Last Date): 22.08.2022 வயது வரம்பு(Age limit): விண்ணப்பதாரர்கள், 01.07.2004க்குப் பிறகு பிறந்திருக்கக் கூடாது மற்றும் 01.07.2022 தேதியில் 18 வயது நிறைவடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். i) ஆதிதிராவிடர்/ஆதிதிராவிட வகுப்பினர் பழங்குடியினர் அனைத்து (அருந்ததியர்), மற்றும் வகுப்புகளையும் சேர்ந்த ஆதரவற்ற […]

Continue Reading