தமிழா அகாடமியின் நடப்பு நிகழ்வுகள் 2018 (ஜனவாி – மே)

தமிழா அகாடமியில் இதுவரை பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட 2018 ஜனவாி முதல் மே மாத நடப்பு நிகழ்வுகள், மாதிாித் தோ்வுகள், சா்வதேச மாநாடுகள், முக்கிய நியமனங்கள், முக்கிய தினங்கள் ஆகியவை அனைத்தும் அனைத்து போட்டித் தோ்வுகளுக்கும் பயன்பெற கூடிய வகையில் வெளியிட்டுள்ளோம் இதனை பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Continue Reading

2018 மே மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் – தமிழில் (PDF & VIDEO)

  RRB GROUP D, RRB ALP, RPF, TNPSC, SI போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படுத்தும் வகையில் 2018 மே மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் தோ்வு நோக்கில் முக்கியமான வினாக்களாகத் தொகுத்து கொடுத்துள்ளோம் .  2018 மே மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்  

Continue Reading

2018 ஏப்ரல் நடப்பு நிகழ்வுகள் பகுதி 2 ( PDF & Video)

2018 ஏப்ரல் மாத நடப்புநிகழ்வுகள்  பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே  உள்ள  டவுன்லோட் பட்டனைக் கிளிக் செய்யுங்கள்

Continue Reading

6,9,11 புதிய பாடப்புத்தகங்கள் (இதுவரை இணையத்தில் பதிவேற்றம் செய்தவை அனைத்தையும் டவுன்லோட் செய்யலாம்)

6ஆம் வகுப்பு 9ஆம் வகுப்பு 11ஆம் வகுப்பு

Continue Reading

1, 6, 9, 11 ஆகிய வகுப்புகளுக்கு மாற்றப்பட்ட புதிய புத்தகங்களை எளிதான முறையில் PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்ய கிளிக் செய்யுங்கள்

1, 6, 9, 11 ஆகிய வகுப்புகளுக்கு மாற்றப்பட்ட புதிய புத்தகங்களை எளிதான முறையில் PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்ய கிளிக் செய்யுங்கள். தற்போது 1, 6, 9, 11 ஆகிய வகுப்புகளுக்கு மாற்றியமைக்கப்பட்ட புதிய புத்தகங்கள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளன. இதற்கு முன் அதிகமான MBகளில் இருந்த PDF பைல்களை குறைந்த MBகளில் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். 1, 6, 9, 11 புதிய புத்தகங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும். […]

Continue Reading

முக்கிய தினங்கள் | Important Days (PDF & Video)

RRB GROUP D | ALP | TNPSC | SI EXAM போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு இந்தியாவின் முக்கிய தினம் பகுதியிலிருந்து கேள்விகள் தொடா்ந்து கேட்கப்படுகின்றன. இதை நன்கு படித்து தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறலாம். இந்தியாவின் முக்கிய தினங்களை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். https://youtu.be/IT6QEVmxrVA

Continue Reading

கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வு – 02/06/2018 (PDF)

RRB/RPF/TNPSC/TET/SI  தோ்விற்கான கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வை பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். RRB/RPF/TNPSC/TET/SI  தோ்விற்கான மாதிாித் தோ்வுகள் நமது இணையதளத்தில் (www.tamizhaacademy.com)  தொடா்ச்சியாக பதிவேற்றம் செய்து வருகிறோம். கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.  

Continue Reading

9ஆம் வகுப்பு புதிய பாடப் புத்தகங்கள்

இதுவரை  தமிழக அரசு இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள 9ஆம் வகுப்பு புதிய பாடப் புத்தகங்களான தமிழ், ஆங்கிலம், அறிவியல் மற்றும் சமூகஅறிவியல் பெற கீழே உள்ள Download பட்டனை கிளிக் செய்யவும். மேலும் கணிதம் மற்றும் அறிவியல் & சமூகஅறிவியல் (ஆங்கில வழியில்) புத்தகம் வந்தவுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் தமிழ் கணிதம் (தமிழ் வழியில்) கணிதம் (ஆங்கில வழியில்) அறிவியல் (தமிழ் வழியில்) சமூக அறிவியல் (தமிழ் வழியில்) அறிவியல் (ஆங்கில வழியில்) ஆங்கிலம்     

Continue Reading

ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகங்கள்

இதுவரை  தமிழக அரசு இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள ஆறாம் வகுப்பு புதிய பாடப் புத்தகங்களான தமிழ், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூகஅறிவியல் பெற கீழே உள்ள Download பட்டனை கிளிக் செய்யவும். மேலும் ஆங்கிலம் மற்றும் அறிவியல் & சமூகஅறிவியல் புத்தகம் வந்தவுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் தமிழ்  கணிதம் (தமிழ் வழியில்) கணிதம் (ஆங்கில வழியில்) அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் (ஆங்கில வழியில்)  

Continue Reading

கணிதம் பகுதி 1 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகள் (PDF வடிவில்)

TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான கணிதம் பகுதி 1 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண் பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். இவை அனைத்தும் சமச்சீா் புத்தகத்திலிருந்து முக்கிய வினாக்கள் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கணிதம் பகுதி 1 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். Please […]

Continue Reading

அறிவியல் மாதிாித்தோ்வு – 4 (PDF & Video)

TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான  அறிவியல் மாதிாித் தோ்வை பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  இத்தோ்வுகள் முந்தைய அசல் வினாக்களில் இருந்து எடுக்கப்பட்டது. மாதிாித்தோ்வுகள்  அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்படுகிறது.  அறிவியல் மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் […]

Continue Reading

வரலாறு பகுதி 2 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகள் (PDF & Video)

  TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான  வரலாறு பகுதி 2 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  இவை அனைத்தும் சமச்சீா் புத்தகத்திலிருந்து  முக்கிய வினாக்கள் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  வரலாறு பகுதி 2 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் […]

Continue Reading

புவியியல் பகுதி 2 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகள் (PDF & Video)

TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான  புவியியல் பகுதி 2 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  இவை அனைத்தும் சமச்சீா் புத்தகத்திலிருந்து  முக்கிய வினாக்கள் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  புவியியல் பகுதி 2 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான […]

Continue Reading

புவியியல் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகள் (PDF & Video)

TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான  புவியியல் பகுதி 1 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  இவை அனைத்தும் சமச்சீா் புத்தகத்திலிருந்து  முக்கிய வினாக்கள் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  புவியியல் பகுதி 1 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான […]

Continue Reading

பொருளாதாரம் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகள் (PDF & Video)

TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான  பொருளாதாரம் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  இவை அனைத்தும் சமச்சீா் புத்தகத்திலிருந்து  முக்கிய வினாக்கள் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  பொருளாதாரம் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே […]

Continue Reading