ரயில்வே தோ்வு நுழைவுசீட்டை பதிவிறக்கம் செய்யலாம்

Latest News

இரயில்வே தோ்வு வாரியம், NTPC 7th Phase தோ்வு மையம், தோ்வு தேதி மற்றும் நுழைவுசீட்டை பதிவிறக்கம் செய்ய இணையதளத்தில் லிங்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவரை NPTC CBT-1 தோ்வு எழுதாதவா்கள் இந்த லிங்கை கிளிக் செய்து தொிந்து கொள்ளலாம்.

Download E-Call Letter Link

Leave a Reply

Your email address will not be published.