கணிதம் மாதிாித் தோ்வு (PDF)

Group D RRB
RRB Group -D தோ்விற்கான கணிதம் மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். 
இத்தோ்வு முந்தைய அசல் வினாத்தாளில் இருந்து மிகவும் எளிதான கணக்குகளை மட்டுமே தேர்வு செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கணிதம் மாதிாித் தோ்வு PDF -ஐ பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள Download பட்டனை அழுத்தவும்.

Please feel free to share your feedbacks and comments below.

2 thoughts on “கணிதம் மாதிாித் தோ்வு (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *