பொதுஅறிவு மாதிாி வினாத்தாள் (PDF)

Group D RRB

RRB Group -D தோ்விற்கான பொதுஅறிவு மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். 

பொதுஅறிவு மாதிாித் தோ்வை PDF -ஐ பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள Download பட்டனை அழுத்தவும்

Please feel free to share your feedbacks and comments below.

Leave a Reply

Your email address will not be published.