இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதிகள், அட்டவணைகள் மற்றும் முக்கிய ஷரத்துகள் (PDF)

RRB SI/POLICE TET TNPSC

அனைத்துப் போட்டித் தோ்வுகளுக்கும் பயன்பெறும் வகையில் இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதிகள், அட்டவணைகள் மற்றும் முக்கியமான ஷரத்துகள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. அனைத்துத் போட்டித் தோ்வுகளுக்கும் இப்பாடபிாிவிலிருந்து தொடா்ந்து கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றன. அதனால் இதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நன்கு தெளிவாக படிக்க வேண்டும்.

இதை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்

 

 

 

1 thought on “இந்திய அரசியலமைப்பின் பகுதிகள், அட்டவணைகள் மற்றும் முக்கிய ஷரத்துகள் (PDF)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *