1, 6, 9, 11 ஆகிய வகுப்புகளுக்கு மாற்றப்பட்ட புதிய புத்தகங்களை எளிதான முறையில் PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்ய கிளிக் செய்யுங்கள்

RRB SI/POLICE TET TNPSC

1, 6, 9, 11 ஆகிய வகுப்புகளுக்கு மாற்றப்பட்ட புதிய புத்தகங்களை எளிதான முறையில் PDF வடிவில் பதிவிறக்கம் செய்ய கிளிக் செய்யுங்கள்.

தற்போது 1, 6, 9, 11 ஆகிய வகுப்புகளுக்கு மாற்றியமைக்கப்பட்ட புதிய புத்தகங்கள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்துள்ளன. இதற்கு முன் அதிகமான MBகளில் இருந்த PDF பைல்களை குறைந்த MBகளில் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம்.

1, 6, 9, 11 புதிய புத்தகங்களைப் பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்.

//104.198.73.189/~ttapp/tnscert/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *