கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வு (PDF)

Group D RRB SI/POLICE TET TNPSC

RRB/TNPSC/TET/SI  தோ்விற்கான கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வை பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.

RRB/TNPSC/TET/SI  தோ்விற்கான மாதிாித் தோ்வுகள் நமது இணையதளத்தில் (www.tamizhaacademy.com)  தொடா்ச்சியாக பதிவேற்றம் செய்து வருகிறோம்.

கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.

Please feel free to share your feedbacks and comments below.

7 thoughts on “கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூா்மை மாதிாித் தோ்வு (PDF)

  1. Very useful for studying material I am confident to achieve railway job for your help… Thanks
    Next – February months current affairs. I want to need…

Leave a Reply

Your email address will not be published.