மாா்ச் மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் மாதிாித் தோ்வு (PDF & Video)

Current Affairs RRB SI/POLICE TET TNPSC

அனைத்து போட்டித் தோ்வா்களும் மாா்ச் மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். 

மாா்ச் மாத நடப்பு நிகழ்வு மாதிாித் தோ்வை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.

மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவைக் கிளிக் செய்யவும்.

 

Please feel free to share your feedbacks and comments below.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.