பொதுஅறிவு மாதிாித்தோ்வு -2 (PDF & Video)

Group D Group II RRB SI/POLICE TET TNPSC

RRB GROUP D| TNPSC GROUP 2 | TET | SI  தோ்விற்கான  பொதுஅறிவு மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். மாதிாித்தோ்வுகள்  அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்படுகிறது. 

பொதுஅறிவு மாதிாித் தோ்வு -2 ஐ PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.

மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே உள்ள வீடியோவைக் கிளிக் செய்யவும்.

 

Please feel free to share your feedbacks and comments below.

2 thoughts on “பொதுஅறிவு மாதிாித்தோ்வு -2 (PDF & Video)

  1. Sir,I’m TENDULKAR V. I Want RRB group d exam mock test pdf file in tamil.Pls sent my email id sir.Thankyou,

Leave a Reply

Your email address will not be published.