தமிழா அகாடமியின் நடப்பு நிகழ்வுகள் 2018 (ஜனவாி – மே)

Current Affairs Group D Group II RRB SI/POLICE TNPSC

தமிழா அகாடமியில் இதுவரை பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட 2018 ஜனவாி முதல் மே மாத நடப்பு நிகழ்வுகள், மாதிாித் தோ்வுகள், சா்வதேச மாநாடுகள், முக்கிய நியமனங்கள், முக்கிய தினங்கள் ஆகியவை அனைத்தும் அனைத்து போட்டித் தோ்வுகளுக்கும் பயன்பெற கூடிய வகையில் வெளியிட்டுள்ளோம்

இதனை பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published.