ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகங்கள்

RRB SI/POLICE TET TNPSC

இதுவரை  தமிழக அரசு இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள ஆறாம் வகுப்பு புதிய பாடப் புத்தகங்களான தமிழ், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூகஅறிவியல் பெற கீழே உள்ள Download பட்டனை கிளிக் செய்யவும். மேலும் ஆங்கிலம் மற்றும் அறிவியல் & சமூகஅறிவியல் புத்தகம் வந்தவுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்

தமிழ் 

கணிதம் (தமிழ் வழியில்)

கணிதம் (ஆங்கில வழியில்)

அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் (ஆங்கில வழியில்)

 

1 thought on “ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published.