சற்று முன்பு வெளியான முக்கிய தகவல் TNPSCயில் 1000 + காலிப்பணியிடங்கள் – சம்பளம்: ரூ.71900/-

TNPSC Field Surveyor & Draftsman காலிப்பணியிடங்கள்: Field Surveyor in Survey and settlement wing – 794*+4 c/f பணியிடங்கள் Draftsman in Survey and settlement wing – 236 பணியிடங்கள் Surveyor-cum-Assistant Draughtsman – 55* பணியிடங்கள் என மொத்தம் 1089 பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன. வயது வரம்பு (01.07.2022): Name of the Post Maximum Age Limit “Others” [i.e., Applicants not belonging to SCs, SC(A)s, […]

Continue Reading

India Post Recruitment 2022 Salary up to Rs. 19, 900/- PM!!

India Post Office Recruitment 2022 Kerala Apply Online Last Date Salary in Hindi Official Notification PDF Download: India Post Skilled Artisan Vacancy 2022: Skilled Artisans(General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non- Ministerial) – 02 India Post Office Recruitment 2022 Qualification: A Certificate in the respective trade from any Technical Institution recognized by the Govt. OR VIII […]

Continue Reading

கரூர் மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 7 பதவிகள் 2. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 4 பதவிகள் 3. ஒட்டுநர் (Driver) – 1 பதவி மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – 12 பதவிகள் கல்வித்தகுதி: 1. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff)  குறைந்தபட்ச பொதுக் கல்வித் தகுதி, அதாவது, எஸ்.எஸ்.எல்.சி பொதுத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் (அல்லது) உயர்நிலைப் படிப்புகளில் […]

Continue Reading

திண்டுக்கல் மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 5 பதவிகள் 2. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 2 பதவிகள் 3. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 10 பதவிகள் 4. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 11 பதவிகள் 5. ஓட்டுநர் (Driver) – 2 பதவிகள் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – 30 பதவிகள் கல்வித்தகுதி: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) 2. நகல் […]

Continue Reading

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 2 பதவிகள் 2. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 11 பதவி 3. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 51 பதவிகள் 4. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 14 பதவிகள் 5. மின்தூக்கி இயக்குபவர் (Lift Operator) – 2 பதவிகள் 6. ஒட்டுநர் (Driver) – 2 பதவி மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை […]

Continue Reading

நீலகிரி மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 1 பதவி 2. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 2 பதவிகள் 3. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 6 பதவிகள் 4. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 7 பதவிகள் 5. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 6 பதவிகள் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – 22 பதவிகள் கல்வித்தகுதி: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) […]

Continue Reading

தேனி மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 9 பதவிகள் 2. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 2 பதவிகள் 3. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 7 பதவிகள் 4. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 14 பதவிகள் 5. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 10 பதவிகள் 6. ஒட்டுநர் (Driver) – 2 பதவிகள் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – […]

Continue Reading

திருநெல்வேலி, தென்காசி மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 14 பதவிகள் 2. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 12 பதவிகள் 3. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 37 பதவிகள் 4. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 18 பதவிகள் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – 81 பதவிகள் கல்வித்தகுதி: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) 2. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff)  […]

Continue Reading

திருவள்ளூர் மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 4 பதவிகள் 2. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 1 பதவி 3. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 6 பதவிகள் 4. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 7 பதவிகள் 5. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 13 பதவிகள் 6. ஒட்டுநர் (Driver) – 2 பதவிகள் மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – […]

Continue Reading

திருவாரூர் மாவட்டம் துணை நீதிமன்றங்களில் வேலைவாய்ப்பு

பதவியின் பெயர், காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை: 1. நகல் பரிசோதகர் (Examiner) – 1 பதவி 2. நகல் வாசிப்பாளர் (Reader) – 1 பதவி 3. முதுநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Senior Bailiff) – 4 பதவிகள் 4. இளநிலை கட்டளை நிறைவேற்றுனர் (Junior Bailiff) – 8 பதவிகள் 5. ஒளிப்பட நகல் எடுப்பவர் (Xerox Operator) – 4 பதவிகள் 6. ஒட்டுநர் (Driver) – 1 பதவி மொத்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை – […]

Continue Reading