தினத்தந்தி வெளியிட்ட சாா்பு ஆய்வாளா் தோ்விற்கான மாதிாி வினாத்தாள் – Download PDF

SI/POLICE

தமிழ்நாடு சீருடை பணியாளா் தோ்வாணையத்தால் நடத்தும் சாா்பு ஆய்வாளா் பதவிகளுக்கான எழுத்துத்தோ்வு ஜனவாி மாதம் 11 மற்றும் 12ஆம் தேதிகளில் நடப்பெற இருக்கிறது. எழுத்துத்தோ்வில் பொதுஅறிவு பகுதியில் 80 வினாக்களும் உளவியல் பாடப்பகுதியில் 60 வினாக்களும் மொத்த 140 வினாக்கள் கேட்கப்படுகிறது. தினத்தந்தி சாா்பு ஆய்வாளா் பதவிகளுக்கு பயன்படக்கூடிய விதத்தில் 1500க்கும் மேற்பட்ட பொதுஅறிவு மற்றும் உளவியல் வினாக்கள் தெளிவான விளக்கத்துடன் தினத்தந்தி இளைஞா் மலா் இதழில் மாதிாி வினாக்கள் வெளியிட்டது. இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

தினத்தந்தி – சாா்பு ஆய்வாளா் மாதிாி வினாத்தாள் -1

தினத்தந்தி – சாா்பு ஆய்வாளா் மாதிாி வினாத்தாள் -2

தினத்தந்தி – சாா்பு ஆய்வாளா் மாதிாி வினாத்தாள் -3

தினத்தந்தி – சாா்பு ஆய்வாளா் மாதிாி வினாத்தாள் -4

தினத்தந்தி – சாா்பு ஆய்வாளா் மாதிாி வினாத்தாள் -5

தினத்தந்தி – சாா்பு ஆய்வாளா் மாதிாி வினாத்தாள் -6

தினத்தந்தி – சாா்பு ஆய்வாளா் மாதிாி வினாத்தாள் -7

தினத்தந்தி – சாா்பு ஆய்வாளா் மாதிாி வினாத்தாள் -8

தினத்தந்தி – சாா்பு ஆய்வாளா் மாதிாி வினாத்தாள் -9

தினத்தந்தி – சாா்பு ஆய்வாளா் மாதிாி வினாத்தாள் -10

தினத்தந்தி – சாா்பு ஆய்வாளா் மாதிாி வினாத்தாள் -11

Employment Newspaper-ஐ டவுன்லோட் செய்ய கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் – Click here

தினசாி நாளிதழ்களை PDF வடிவில் பெற தமிழா அகாடமி TELEGRAM இல் இணையவும்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *