2019 TNPSC Group 4 தோ்வு முடிவு பற்றி செய்திக்குறிப்பு வெளியீடு

Latest News
2019 TNPSC Group 4 தோ்வு முடிவு பற்றி செய்திக்குறிப்பு வெளியீட்டுள்ளது. அதில் மிகக் குறுகிய காலத்தில் அதிக போ் எழுதிய தோ்விற்கான முடிவை வெளியிட்டதால் மற்ற மாநிலத்துக்கெல்லாம் முன்னோடியாக தமிழ்நாடு அரசு பணியாளா் தோ்வாணையம் திகழ்வதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தது.
Download TNPSC Press Release

Result Link : click here

தினமணி, தி இந்து, The Hindhu (English), தின மலா் போன்ற தினசாி நாளிதழ்களை PDF வடிவில் பெற நமது Telegram இல் இணையவும்

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.