Forester Exam Analysis – தோ்வு மையம் நடைமுறைகள் மற்றும் 06.12.2018 முதல் தாளில் எந்த பாடத்திற்கு அதிகம் முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளன

SUBJECT WISE VIDEOS (200+)

Forester Exam Analysis – தோ்வு மையம் நடைமுறைகள் மற்றும் 06.12.2018 முதல் தாளில் எந்த பாடத்திற்கு அதிகம் முக்கியத்துவம் கொடுத்துள்ளன

தமிழ் – 18 வினாக்கள்

ஆங்கிலம் – 18 வினாக்கள்

கணிதம் – 6 வினாக்கள்

அரசியலமைப்பு – 18 வினாக்கள்

வரலாறு – 18 வினாக்கள்

புவியியல் – 18 வினாக்கள்

நடப்பு நிகழ்வுகள் – 18 வினாக்கள்

பொருளாதாரம் – 18 வினாக்கள்  (இவை அனைத்தும் தோ்வு எழுதிய மாணவா் தோராயமாக கூறியது)

மேலும் தகவல்களுக்கு கீழே உள்ள வீடியோவை பாா்க்கவும்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *