வனக்காப்பாளா் மற்றும் ஓட்டுநா் உாிமத்துடன் கூடிய வனக்காப்பாளா் தோ்வு முடிவு வெளியிடும் தேதி அறிவிப்பு

Continue Reading

சீருடைப்பணி தேர்வுக்கு விண்ணபிக்கும் நண்பர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள்!!!

சீருடைப்பணி தேர்வுக்கு விண்ணபிக்கும் நண்பர்களுக்கு அன்பான வேண்டுகோள்!!!🙏 TNPSC தேர்வுக்கு தயார் செய்பவர்களுக்கு சீருடை பணியணையத்தேர்வு மிக மிக எளிது.. ஆகையால் அனைவரும் விண்ணப்பிக்கின்றனர்…. ஆனால் எழுத்து தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களால் உடற்தகுதி பெறமுடிவதில்லை….. தேவையான உடற்தகுதி தம்மிடம் இல்லை என்பது தெரிந்தும் அனுபவத்திற்க்கு எழுதுகிறேன்,வினாத்தாளுக்குகாக எழுதுகிறேன் என்று எழுதுபவர்களே அதிகம்…. உங்களை குறை சொல்லவில்லை!!!!!! இதனால் போதுமான உடற்தகுதியுடன் இருப்பவர்கள் கட் ஆப் மதிப்பெண்களுக்குள் வர முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது…. காலியிடங்கள் முழுமையாக நிரப்பபடவும் முடியவில்லை, […]

Continue Reading

TNUSRB SI – Finger Print Preliminary Answer Key Released (Official Notification)

TN-SI-Questions-2018-Dept-Question-Paper (22.12.2018) – Preliminary Answer Key TN-SI-Questions-2018-Open-Question-Paper (23.12.2018) – Preliminary Answer Key   TN-SI-Questions-2018-Dept-Question-Paper (22.12.2018) TN-SI-Questions-2018-Open-Question-Paper (23.12.2018)

Continue Reading

RPF Constable Exam Analysis 20.12.2018 – தோ்வில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் (PDF)

RPF Constable Exam Analysis – Group E இல் தோ்வில் கேட்கப்பட்ட வினாக்களைத் தொகுத்து தமிழ் வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது Download PDF

Continue Reading

RPF SI Exam Analysis 19.12.2018 – தோ்வில் கேட்கப்பட்ட வினாக்கள் (PDF)

RPF SI Exam Analysis – Group E & F இல் தோ்வில் கேட்கப்பட்ட வினாக்களைத் தொகுத்து தமிழ் வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது Download PDF

Continue Reading