இந்திய பொருளாதாரம் பற்றிய முக்கிய குறிப்புகள் (வீடியோ)

RRB SI/POLICE TET TNPSC

RRB / RPF / TNPSC / TET / SI/ POLICE போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தெளிவான விளக்கத்துடன் வீடியோவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

இதனை நன்கு பயன்படுத்தி தோ்வில் வெற்றியடைய வாழ்த்துக்கள் தமிழா

பணவீக்கம்

 

பொது நிதி

 

வங்கியியல்

 

ஐந்தாண்டுத் திட்டங்கள்

 

விவசாயம்

 

நாட்டு வருமானம்

 

விடுதலைக்கு பின் இந்திய பொருளாதாரம்

 

பொருளாதார முன்னேற்றமும் வளா்ச்சியும்

 

பணம் – இந்திய நாணயமுறை

 

நிதிச்சந்தை

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *