நவீன இந்திய வரலாறு  பாடக்குறிப்புகள் (வீடியோ)

SUBJECT WISE VIDEOS (200+)

தற்போது தமிழா அகாடமி India’s Largest Educational platform “unacademy” இல் அனைத்து பாடப்பகுதியில் இருந்தும் வீடியோக்களை பதிவேற்றம் செய்து வருகிறது.

நவீன இந்திய வரலாறு  பாடக்குறிப்புகள் 5க்கும் மேற்பட்ட வீடியோக்களாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  

முதல் இந்திய சுதந்திரப்போா் 19ஆம் நூற்றாண்டின் சமூக மற்றும் சமய சீா்த்திருத்த இயக்கங்கள் இந்திய விடுதலை இயக்கம் 1 இந்திய விடுதலை இயக்கம் 2 இந்திய விடுதலை இயக்கம் 3

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *