இயற்பியல் முக்கிய வினாக்கள்(PDF & VIDEO)

Group D RRB SI/POLICE TET TNPSC

TNPSC போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படக் கூடிய வகையில் தயாாிக்கப்பட்ட இயற்பியல் முக்கிய வினாக்களாக தொகுக்கப்பட்டுள்ளது

இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள டவுன்லோட் பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *