அரசியலமைப்பு முக்கிய வினாக்கள் (6-10)

RRB SI/POLICE TET TNPSC

RRB GROUP D. RPF, TNPSC, TET போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு பயன்படுத்தும் வகையில் அரசியலமைப்பு முக்கிய வினாக்கள் சமச்சீா் பாடப்  புத்தகத்திலிருந்து தொகுத்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

இதனை PDF வடிவில் பெற கீழே உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *