இயற்பியல் & அறிவுக்கூா்மை மாதிாித்தோ்வு | RPF DEMO CLASS SMALL MATERIAL

SUBJECT WISE VIDEOS (200+)

இன்று (03-06-2018) நடந்த இரயில்வே போலீஸ் இலவச அறிமுக வகுப்பில் தமிழா அகாடமி -இல் வழங்கப்பட்ட பாடக்குறிப்பு இதனுடன் PDF வடிவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *