9ஆம் வகுப்பு புதிய பாடப் புத்தகங்கள்

RRB SI/POLICE SUBJECT WISE VIDEOS (200+) TET TNPSC

இதுவரை  தமிழக அரசு இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள 9ஆம் வகுப்பு புதிய பாடப் புத்தகங்களான தமிழ், ஆங்கிலம், அறிவியல் மற்றும் சமூகஅறிவியல் பெற கீழே உள்ள Download பட்டனை கிளிக் செய்யவும். மேலும் கணிதம் மற்றும் அறிவியல் & சமூகஅறிவியல் (ஆங்கில வழியில்) புத்தகம் வந்தவுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்படும்

தமிழ்

கணிதம் (தமிழ் வழியில்)

கணிதம் (ஆங்கில வழியில்)

அறிவியல் (தமிழ் வழியில்)

சமூக அறிவியல் (தமிழ் வழியில்)

அறிவியல் (ஆங்கில வழியில்)

ஆங்கிலம் 

 

 

1 thought on “9ஆம் வகுப்பு புதிய பாடப் புத்தகங்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *