கணிதம் பகுதி 1 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகள் (PDF வடிவில்)

RRB SI/POLICE TET TNPSC

TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான கணிதம் பகுதி 1 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண் பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். இவை அனைத்தும் சமச்சீா் புத்தகத்திலிருந்து முக்கிய வினாக்கள் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
கணிதம் பகுதி 1 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.


Please feel free to share your feedbacks and comments below.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *