9ஆம் வகுப்பு புதிய பாடப் புத்தகங்கள்

இதுவரை  தமிழக அரசு இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள 9ஆம் வகுப்பு புதிய பாடப் புத்தகங்களான தமிழ், ஆங்கிலம், அறிவியல் மற்றும் சமூகஅறிவியல் பெற கீழே உள்ள Download பட்டனை கிளிக் செய்யவும். மேலும் கணிதம் மற்றும் அறிவியல் & சமூகஅறிவியல் (ஆங்கில வழியில்) புத்தகம் வந்தவுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் தமிழ் கணிதம் (தமிழ் வழியில்) கணிதம் (ஆங்கில வழியில்) அறிவியல் (தமிழ் வழியில்) சமூக அறிவியல் (தமிழ் வழியில்) அறிவியல் (ஆங்கில வழியில்) ஆங்கிலம்     

Continue Reading

ஆறாம் வகுப்பு புதிய புத்தகங்கள்

இதுவரை  தமிழக அரசு இணையதளத்தில் வெளியிட்டுள்ள ஆறாம் வகுப்பு புதிய பாடப் புத்தகங்களான தமிழ், கணிதம், அறிவியல் மற்றும் சமூகஅறிவியல் பெற கீழே உள்ள Download பட்டனை கிளிக் செய்யவும். மேலும் ஆங்கிலம் மற்றும் அறிவியல் & சமூகஅறிவியல் புத்தகம் வந்தவுடன் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் தமிழ்  கணிதம் (தமிழ் வழியில்) கணிதம் (ஆங்கில வழியில்) அறிவியல் மற்றும் சமூக அறிவியல் (ஆங்கில வழியில்)  

Continue Reading

சா்வதேச மாநாடுகள் (PDF மற்றும் Video வடிவில்)

RRB GROUP D | ALP | TNPSC | SI EXAM போன்ற போட்டித் தோ்வுகளுக்கு சா்வதேச மாநாடுகள் பகுதியிலிருந்து கேள்விகள் தொடா்ந்து கேட்கப்படுகின்றன. இதை நன்கு படித்து தோ்வில் அதிக மதிப்பெண் பெறலாம். சா்வதேச மாநாடுகள் PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.  

Continue Reading

RPF Constable Recruitement 2018 (Tamil)

RPF Constable Recruitement 2018 கல்வித்தகுதி, மொத்த பணியிடங்கள், தோ்வு முறை ஆகியவற்றை தமிழில் தொகுத்து PDF  வடிவில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. RPF Constable Recruitement 2018 PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். Please feel free to share your feedbacks and comments below.

Continue Reading

கணிதம் பகுதி 1 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகள் (PDF வடிவில்)

TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான கணிதம் பகுதி 1 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண் பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும். இவை அனைத்தும் சமச்சீா் புத்தகத்திலிருந்து முக்கிய வினாக்கள் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. கணிதம் பகுதி 1 முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். Please […]

Continue Reading

12ஆம் வகுப்பு உயிாியல் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகள் (PDF & Video)

TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான  12ஆம் வகுப்பு உயிாியல் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  இவை அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  12ஆம் வகுப்பு உயிாியல் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே […]

Continue Reading

12ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகள் (PDF & Video)

TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான  12ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  இவை அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  12ஆம் வகுப்பு வேதியியல் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே […]

Continue Reading

12ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகள் (PDF & Video)

TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான  12ஆம் வகுப்பு இயற்பியல்  முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  இவை அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது.  12ஆம் வகுப்பு இயற்பியல் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும். மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே […]

Continue Reading