12ஆம் வகுப்பு உயிாியல் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகள் (PDF & Video)

SI/POLICE TET TNPSC

TNPSC LAB ASST | GROUP 2 | TET | SI | RRB தோ்விற்கான  12ஆம் வகுப்பு உயிாியல் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளைப் பதிவிறக்கம் செய்து தோ்வில் கூடுதலான மதிப்பெண்  பெற இதனை நன்றாக பயிற்சி செய்து பாா்க்கவும்.  இவை அனைத்தும் தோ்வு நோக்கில் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

12ஆம் வகுப்பு உயிாியல் முக்கியமான பாடக்குறிப்புகளை PDF File ஆக பதிவிறக்கம் செய்ய கீழே உள்ள DOWNLOAD பட்டனைக் கிளிக் செய்யவும்.

மேலும் விாிவான விளக்கத்துடன் தொிந்து கொள்ள கீழே வீடியோவை Click செய்யவும்.

 

Please feel free to share your feedbacks and comments below.

Leave a Reply

Your email address will not be published.