பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பில் வேலைவாய்ப்பு-தேர்வு எழுதத் தேவையில்லை

Job Notification Latest News

வயது வரம்பு :

  1. Junior Research Fellow (JRF) – 28 வயது
  2. Senior Research Fellow (SRF) – 30 வயது

  • JRF – Physics/ Electronics Science/ Applied Physics/ Optics/ Photonics ஆகிய பாடங்களில் Master degree தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
  • SRF – Physics/Electronics Science/ Applied Physics/Laser & Electro-optics/ Laser Technology/ Applied Optics/Photonics/ Opto-Electronics & Optical Communication/ Electronics Engg./ Electronics & Comm. Engg பாடங்களில் ME/ M.Tech/M.Phil தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
  • இவற்றுடன் UGC/ CSIR NET/ GATE தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

ரூ.31,000/- முதல் அதிகபட்சம் ரூ.35,000/- வரை

Interview

Application Form

Leave a Reply

Your email address will not be published.